प्लेटफॉर्म्स

कोइन अंतिम मूल्य मूल्य परिवर्तन प्रतिशत 24H जानकारी
Dai (DAI) Dai (DAI) $1.00300000 0.27837% जानकारी
CVI (GOVI) CVI (GOVI) $0.32834900 11.91718% जानकारी
Idexo Token (IDO) Idexo Token (IDO) $0.01450213 2.635% जानकारी
Izumi Finance (IZI) Izumi Finance (IZI) $0.01301753 -2.6787% जानकारी
Kyber Network Crystal (KNC) Kyber Network Crystal (KNC) $0.70884700 0.0978% जानकारी
Liquity USD (LUSD) Liquity USD (LUSD) $0.99577200 0.0079% जानकारी
MacaronSwap (MCRN) MacaronSwap (MCRN) $0.04252813 2.54252% जानकारी
Mute (MUTE) Mute (MUTE) $0.45911700 1.65178% जानकारी
SuperLauncher DAO (LAUNCH) SuperLauncher DAO (LAUNCH) $0.23925600 % जानकारी
Symbiosis Finance (SIS) Symbiosis Finance (SIS) $0.26666000 3.17715% जानकारी
Tether (USDT) Tether (USDT) $0.99897300 -0.18166% जानकारी
USD Coin (USDC) USD Coin (USDC) $0.99905100 -0.13027% जानकारी
WETH (WETH) WETH (WETH) $2030.4600000 1.04342% जानकारी
WOO Network (WOO) WOO Network (WOO) $0.23697700 1.22759% जानकारी
Wrapped Bitcoin (WBTC) Wrapped Bitcoin (WBTC) $36757.000000 1.66856% जानकारी
Metavault Trade (MVX) Metavault Trade (MVX) $1.28000000 1.97378% जानकारी
SpaceFi (STAR) SpaceFi (STAR) $0.00425020 -2.70968% जानकारी
USD+ (USD+) USD+ (USD+) $0.99982900 0.0997% जानकारी