प्लेटफॉर्म्स

कोइन अंतिम मूल्य मूल्य परिवर्तन प्रतिशत 24H जानकारी
Alium Finance (ALM) Alium Finance (ALM) $0.00296190 2.27858% जानकारी
AndroNodes (ANDRO) AndroNodes (ANDRO) $0.00376910 % जानकारी
Argo (ARGO) Argo (ARGO) $0.02578540 % जानकारी
Beefy.Finance (BIFI) Beefy.Finance (BIFI) $398.95000000 1.79316% जानकारी
0x_nodes (BIOS) 0x_nodes (BIOS) $0.02106656 % जानकारी
Dai (DAI) Dai (DAI) $1.00300000 0.27837% जानकारी
Hades Money (HADES) Hades Money (HADES) $3.15 % जानकारी
Hecate Capital (HECATE) Hecate Capital (HECATE) $0.00000002 % जानकारी
HELLSHARE (HELLSHARE) HELLSHARE (HELLSHARE) $17.95000000 % जानकारी
Hermes Protocol (HERMES) Hermes Protocol (HERMES) $0.02971711 0.6286% जानकारी
LunarBrain (LUN) LunarBrain (LUN) $0.00079004 % जानकारी
Maia (MAIA) Maia (MAIA) $15.89000000 -1.0002% जानकारी
MetisRise (MRISE) MetisRise (MRISE) $0.00000003 % जानकारी
Metis Token (METIS) Metis Token (METIS) $17.60000000 0.10223% जानकारी
MAI (MIMATIC) MAI (MIMATIC) $0.77445700 -0.31528% जानकारी
Mini Metis (MINIME) Mini Metis (MINIME) $0.00000000 % जानकारी
Netswap (NETT) Netswap (NETT) $0.06468100 1.56167% जानकारी
OShare (OSHARE) OShare (OSHARE) $2.95000000 % जानकारी
Paper Fantom (PAPER) Paper Fantom (PAPER) $0.04654867 8.34723% जानकारी
Poseidon Finance (PSDN) Poseidon Finance (PSDN) $0.00194179 % जानकारी
Relay Token (RELAY) Relay Token (RELAY) $0.15476200 0.05593% जानकारी
Sea Oceanus (SEA) Sea Oceanus (SEA) $16.55000000 % जानकारी
Starstream (STARS) Starstream (STARS) $0.00018857 -10.50095% जानकारी
Tether (USDT) Tether (USDT) $0.99897300 -0.18166% जानकारी
Tethys Finance (TETHYS) Tethys Finance (TETHYS) $0.16012300 2.76144% जानकारी
UniDex (UNIDX) UniDex (UNIDX) $1.84000000 1.30298% जानकारी
USD Coin (USDC) USD Coin (USDC) $0.99905100 -0.13027% जानकारी
Viserion Finance (VEFI) Viserion Finance (VEFI) $0.00006806 % जानकारी
WETH (WETH) WETH (WETH) $2030.4600000 1.04342% जानकारी
WOWswap (WOW) WOWswap (WOW) $0.06085300 -1.00816% जानकारी
Wrapped Bitcoin (WBTC) Wrapped Bitcoin (WBTC) $36757.000000 1.66856% जानकारी
XCAD Network (XCAD) XCAD Network (XCAD) $0.94368000 4.05272% जानकारी
Aerarium Fi (AERA) Aerarium Fi (AERA) $1.54000000 2.17875% जानकारी
Agora Defi (AGORA) Agora Defi (AGORA) $0.00087103 0.05344% जानकारी
Apollo Protocol (APOLLO) Apollo Protocol (APOLLO) $0.00117256 % जानकारी
BinaryDAO (BYTE) BinaryDAO (BYTE) $0.83207700 -0.34329% जानकारी
Dexpools (DXP) Dexpools (DXP) $0.81765400 0.01998% जानकारी
Hera Finance (HERA) Hera Finance (HERA) $5.13000000 18.41048% जानकारी
Hummus (HUM) Hummus (HUM) $0.00747879 0.15525% जानकारी
Peak Finance (PEAK) Peak Finance (PEAK) $9.61000000 % जानकारी
Peak Finance Prometheus (PRO) Peak Finance Prometheus (PRO) $0.02094050 1.83714% जानकारी
Revenant (GAMEFI) Revenant (GAMEFI) $0.25427900 7.00959% जानकारी