प्लेटफॉर्म्स

कोइन अंतिम मूल्य मूल्य परिवर्तन प्रतिशत 24H जानकारी
Binance USD (BUSD) Binance USD (BUSD) $0.99927100 0.05832% जानकारी
Meter Governance (MTRG) Meter Governance (MTRG) $2.20000000 10.33509% जानकारी
Moonriver (MOVR) Moonriver (MOVR) $6.22000000 1.75454% जानकारी
Tether (USDT) Tether (USDT) $0.99897300 -0.18166% जानकारी
USD Coin (USDC) USD Coin (USDC) $0.99905100 -0.13027% जानकारी
VoltSwap (VOLT) VoltSwap (VOLT) $0.00684072 12.71149% जानकारी
Wrapped BNB (WBNB) Wrapped BNB (WBNB) $248.33000000 -1.4741% जानकारी
WETH (WETH) WETH (WETH) $2030.4600000 1.04342% जानकारी
Wrapped Bitcoin (WBTC) Wrapped Bitcoin (WBTC) $36757.000000 1.66856% जानकारी